Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2015

epris
1287 587b 500
Reposted fromcarduelis carduelis viaprinzessin prinzessin
epris
1404 0d2f
Reposted fromniewychowana niewychowana viaprinzessin prinzessin
epris
1088 0c71
Reposted fromkaiee kaiee viaprinzessin prinzessin
epris
6330 3b04
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
4417 f4e4 500
Reposted fromdzony dzony viaoutline outline
5378 4a4a 500
Reposted fromwonders- wonders- viaoutline outline
epris
5171 1480 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
epris
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viatake-care take-care
epris
5963 15bd
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viatake-care take-care
7511 e527 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatake-care take-care
epris
8455 487f
Reposted frommikey mikey viatake-care take-care
epris

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
Reposted fromnotthesame notthesame viaprinzessin prinzessin
Houses
Reposted fromweheartit weheartit viaprinzessin prinzessin
epris
Rozsądni ludzie nie myślą, co by było gdyby.
— Żulczyk
epris
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaprinzessin prinzessin

January 25 2015

epris
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix vialiteratka literatka
epris

tyle godzin

tyle dni

tyle lat

z których nic nigdy nie wynikło

z których nic nie wynika

z których nic nigdy nie wyniknie

 

tyle miejsc

tylu ludzi

tyle rozmów

które nie chronią przed śmiercią

które nie chronią przed życiem

 

ktoś - coś

gdzieś - kiedyś

było - nie było

nie wiem

 

dwadzieścia trzy lata -

dwadzieścia trzy światy

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle vialiteratka literatka
epris
5219 403d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialiteratka literatka
epris
epris
9199 6a72 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl